تک فرزندی از دیدگاه روانشناسی


چرا تک فرزندی رو به افزایش است ؟

ویژگی های تک فرزندان چیست ؟

تک فرزندی چه معایبی دارد ؟


در سالهای اخیر ، با توجه به وضعیت اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، خانواده ها به داشتن یک ویژگی تک فرزندان در مراحل مختلف رشد فرزند بسنده می کنند و تمایل به فرزندآوری هرگز مانند سال های گذشته وجود ندارد .

ویژگی تک فرزندان در مراحل مختلف رشد

دوران شیر خواری و نوزادی : کودکان تک فرزند بیشتر از دیگر کودکان در این دوره مورد توجه و محبت والدین خود قرار می گیرند ، تماس های جسمی و در آغوش گرفتن آن ها بیشتر است و در دوران کودکی بیشتر با آن ها صحبت می شود .

دوران مدرسه : در دوران مدرسه کودکان تک فرزند ، در آزمون های پیشرفت تحصیلی نمره ی بهتری کسب می کنند و معلم ها از عملکرد آن ها رضایت دارند چون توجه والدین به آن ها و فعالیت هایشان بیشتر است .

دوران نوجوانی : نوجوانان در آزمون های فکری نمرات بالاتری می گیرند و درک اجتماعی بالاتری دارند . تک فرزندان نسبت به افرادی که خواهر برادر دارند ، انگیزه ی پیشرفت بالاتری دارند و به مدارج شغلی بالاتری فکر می کنند .

در خانواده های تک فرزند تبادل اطلاعات و سطح ارتباطات در جمع های خانوادگی بیشتر است . تک فرزندان دایره لغات وسیع تری نسبت به دیگران کودکان دارند . از آنجایی که آن ها بیشتر با بزرگسالان سروکار داشته اند ، زودتر از بقیه ی هم سن و سالان خود رفتارهای بالغانه دارند .

مشکلات تک فرزندی

تک فرزندان نسبت به دیگر افراد معیارهای سطح بالاتری را برای خود در نظر می گیرند ، آن ها خودشان را موظف می دانند که پدر و مادر خود را به آرزوهایشان برسانند .

از آن جایی که این کودکان همیشه کانون و مرکز توجه خانواده و اطرافیان هستند ، توانایی عدم پذیرفته شدن و ظرفیت نه شنیدن را ندارند . حساس و زودرنج هستند و در برخورد با هر گونه طرد شدن واکنش نشان می دهند .

مشاوره تلفنی

تک فرزند بودن نمی تواند نشانه ای از ویژگی های رفتاری باشد . آن چیزی که در تک فرزندی اهمیت دارد رفتار و تربیت فرزند است . پس اگر کودک تک فرزند دارید و نگران مشکلات رفتاری او در آینده هستید می توانید با روانشناس کودک در ارتباط باشید . او با توجه به علم روانشناسی کودک می تواند شما را در تربیت فرزند یاری کند . مرکز مشاوره ی کودکان امکان برقراری با روانشناس کودک را از طریق مشاوره تلفنی رایگان برقرار کرده است . 

دوشنبه 6 آذر 1396
بؤلوملر :