سوله ارزان

امروزه با گسترش صنعت سوله سازی در ایران، همگام با سایر نقاط دنیا می توان به این مورد رسید که استفاده از این سازه ها به دلیل توجیه اقتصادی زیادی که در مراحل ساخت و اجرا و حتی بهره برداری از آن ها وجود دارد؛ مورد استقبال کاربران از آن ها قرار گرفته است که هر روزه میزان این استفاده در حال افزایش می باشد.

در اثنای بحث مرتبط با سوله ارزان می توان به وجود امکان ساخت نوعی از سوله های موسوم به سبک نیز اشاره کرد که هزینه ساخت سوله سبک خود به دلیل حجم کمی از فولاد به کار رفته در آن ها؛ کاهش یافته و در عین داشتن انسجام بالا، به عنوان بهترین سازه ها برای بهره برداری های صنعتی و غیر صنعتی مطرح می شوند.

همچنین در راستای توجیه مقرون به صرفه بودن ساخت سوله سبک قوسی و سوله سبک خرپایی و ... می توان به این مورد اشاره کرد که ساخت این سوله ها به این دلیل که قابلیت گستردگی بار بر روی زمین را دارند، میزان مصرف بتن و فولاد برای ساخت پیکره ی آن ها به حداقل ممکن رسیده و در مواردی به کاهش درصدی نسبت به سازه های قدیمی ترو سنتی می رسد.

سبک ساخت سوله سبک قوسی و نیز سوله فوق سبک صنعتی به گونه ای است که علی رغم داشتن استحکام زیاد برای تحمل بارهای جانبی مانند بار برف و زلزله و باد و …،پوشش های سقف ودیواره هارا در دورن خودش جای داده و همین امر به صرفه ی اقتصادی آن ها در قیاس با سازه های سنتی افزوده است.

در راستای توضیح قابلیت ساخت سوله سبک و ارزان در زمانی بسیار اندک، باید اشاره کرد که با پیش آمدن شرایط اجرای ۱۰۰۰ متر مربع در ده روز توسط سازنده سوله سبک، این امکان را برای کارفرمایان و صاحیان مشاغل صنعتی به وجود آورده است که برای بهره برداری از پروژه های خود حداقل زمان ممکن را صرف کنند.

سوله های یو بی ام نیز در لیست سوله ارزان قرار می گیرند. ولی به دلیل این که در کاربری آن ها محدودیت وجود دارد شاید نتوانند نیاز صاحبان برخی مشاغل را مرتفع نمایند. که در این صورت یعنی عدم استفاده از این سوله ها ، استفاده از انواع سوله های خرپایی توصیه خواهد شد.

در کنار وجود انواع سوله سبک ، سوله های تیر ورقی نیز در نتیجه کاربرد زیاد فولاد در آن ها از شمار سوله ارزان خارج شده و نیز به دلیل سنتی بودن و داشتن عیوبی که در ساخت سوله های مدرن رفع شده اند، به طور کلی از دایره استفاده محدودی پیدا کرده اند.


پنجشنبه 23 فروردین 1397
بؤلوملر :